جایزه ملی تعالی صنعت گردشگریتایید شده

تعالی صنغت گردشگری، زمینه ساز شکوفایی اقتصاد

درباره ما

در سال های پیش در داخل و خارج از کشور عزیزمان ایران، جوایزی با عنوان بهره وری و تعالی سازمانی که قسمتی یا کلیه ابعاد فعالیت سازمان را به صورت بین المللی، ملی و یا بخشی مورد ارزیابی قرار می دهند، در حال برگزاری بوده اند. پیش از این، جای رویدادی برای رقابت در جهت تعالی و مطرح شدن سازمان های سرآمد فعال در صنعت گردشگی و بهره گیری از دستاوردهای این رقابت ازجمله بهبود مداوم و حرکت به سمت تعالی در صنعت گردشگری در داخل کشور خالی بود. جایزه ملی تعالی گردشگری در سطح کشور با بهره گیری از مدل تعالی صنعت گردشگری بعنوان ابزاری برای سنجش میزان بلوغ تعالی و استقرار نظام های مدیریتی در سازمانها، بنگاه ها و نهادهای فعال در صنعت گردشگری، هرساله برگزار می شود. با بکارگیری مدل تعالی صنعت گردشگری در این صنعت، سازمان ها علاوه بر بهره مندی از دست آوردهای متعدد مرتبط با نتایج کلیدی خود از قبیل سود، سهم بازار، میزان فروش و... ، می توانند از یکسو میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار دهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمان ها در صنعت گردشگری، بویژه بهترین آن ها مقایسه کنند. در اسفندماه هرسال، همایش اختتامیه جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری برگزار و مجموعه های گردشگری شرکت کننده در فرایند ارزیابی آن سال، متناسب با سطح تعالی مجموعه معرفی و مورد قدردانی قرار می گیرند

نام شرکت
جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری
نشانی وب سایت
صنعت
گردشگری، هتلداری و صنایع وابسته
تعداد کارمندان
51 - 150
استان/شهر
تهران، تهران
شماره تلفن
شبکه اجتماعی

آدرس ها

دفتر مرکزی
تهران
تهران، ایران
بلوار اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل اتوبان همت، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، دانشگاه علم و فرهنگ، طبقه ششم ، پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی